ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

0
353
  • Certificat de naştere copil – copie şi original;
  • C.I. părinte sau susţinător legal care face înscrierea – copie şi original + copie CI al celuilalt părinte;
  •  certificat deces/hotărâre de divorț/etc.(dacă este cazul) – copie şi original;
  • Recomandarea CMBRAE, în urma evaluării psihosomatice (pentru copiii care nu împlinesc 6 ani până la 31.08.2019)
  • Acte doveditoare care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (pentru copiii care nu au domiciliul în circumscripţia şcolară).
DISTRIBUIȚI