ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

0
593

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE

                         An școlar 2020-2021

La completarea cererii tip de înscriere la școală, sau, după caz, în momentul validării acesteia, se depun următoarele documente în copie și original:

  1. Certificatul de naștere al copilului;
  2. Act de identitate al părintilor;
  3. Rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (pentru copiii care nu au 6 ani împliniți la 31.08.2020);
  4. Documente care dovedesc criteriile generale și criteriile specifice de departajare ( în cazul în care se solicită înscrierea la o altă unitate școlară decât școala de circumscripție);
  5. Părinții divorțați depun hotărârea judecătorească definitivă din care să rezulte modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
  6. Pentru copiii orfani de un părinte/ambii părinți, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal depun certificatul de deces/ hotărârea organelor abilitate.

 

DISTRIBUIȚI