Istoric

0
4518

                “5 0  de Ani de Lumină a Minții

                                             1 9 6 4 – 2 0 1 4

 • După 1959, se formează cartierul Pajura, unul dintre primele mari ansambluri de locuinţe apărute într-o perioadă de intensă dezvoltare şi modernizare a capitalei. Construcţia primelor blocuri s-a realizat pe un teritoriu liber care a aparţinut până in 1950 familiei Stoicescu, în fosta comună Băneasa. Astăzi este un cartier obişnuit, cu mai mult spaţiu verde, locuri de joacă pentru copii, ceea ce contribuie la un grad ridicat de confort al locuirii şi explică în parte ataşamentul evident al locuitorilor faţă de cartier.
 • Unitatea şcolară îşi defineste identitatea proprie în cadrul comunităţii:
  • Data de 15 septembrie 1964, reprezintă momentul de început, când s-a deschis Şcoala Generală de 8 ani Nr.178. În cei 50 de ani de existenţă a pregătit și a dat societății românești peste 30.000 de absolvenți de gimnaziu la cursurile de zi.
  • În anul 1969, în cadrul școlii a luat ființă o secție de fotbal cu formarea claselor de liceu.
  • În 1973 Şcoala Nr.178 a devenit şcoală de protocol, vizitată de delegaţii din foarte multe ţări, mărturii în acest sens găsindu-se în ,,Cartea de Onoare” a şcolii.
  • În 1995 s-au înființat clase cu profil engleză-intesiv.
  • Infrastructura școlară se modifică treptat, începând din anul 1964 cu 25 clase – 1031 elevi, rapid ajunge în anul 1969 la un numar de 41 clase (38 clase I-VIII si 3 clase liceu) cu 1362 de elevi, iar în 2014 – 25 clase cu 594 elevi (14 clase nivel primar cu 353 elevi si 11 clase nivel gimnazial cu 241 elevi).
  • Clădirea este formată din parter şi doua etaje, în formă de U, cu o suprafață de 3600 mp, cu patru intrări: una principală si trei spre curtea şcolii. Are 18 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică, cabinete de științe, muzică și fonic, o sală de sport, miniteren sintetic de fotbal, teren de sport amenajat în curtea școlii, cabinet psihopedagogic, bibliotecă cu 12029 volume, semiinternat, cabinet medical, cabinet stomatologic și birouri pentru administrație, secretariat, contabilitate. Şcoala dispune de dotări moderne şi de mobilier nou.

  Prezentul Şcolii Gimnaziale Nr.178 trebuie căutat, în inimile entuziaste ale dascălilor acestei şcoli, în presa locală, unde ne oglindim rezultatele, în premiile elevilor noştri, proiecte și programe educaţionale realizate atât individuale cât și în colaborare cu alte instituţii şcolare sau organizaţii nonguvernamentale, în scrisorile de mulţumire trimise de liceele de prestigiu din oraş pentru felul în care am ştiut să educăm şi să învăţăm pe elevii abia plecaţi la liceu.
  Participarea elevilor la concursuri şi olimpiade școlare, unde au obţinut rezultate remarcabile se explică prin profesionalismul cadrelor didactice, prin munca şi dărurirea cu care au reuşit să depăşească toate greutăţile pe care le-au avut de înfruntat. Ei s-au dovedit şi se dovedesc demni de misunea de dascăli şi educatori.
  Școala Gimnazială Nr. 178 a dat de-a lungul anilor numeroase personalități ale vieții științifice şi culturale, medici, avocaţi, ingineri, arhitecți, oameni de artă, cercetători științifici, care s-au realizat în țară și peste hotarele ei. Bucurându-se de un binemeritat prestigiu, menționăm: Valentin Tănase artist plastic, Florian Mitrea – pianist concertist, absolvent al Academiei regale din Londra, laureat al unor concursuri internaţionale, Edmond Niculuşcă – absolvent teologie , stiinte politice -preşedinte al Asociatiei Române pentru Cultură, Educaţie şi Normalitate, Alexandra Ivancenko – artist cu numeroase expoziţii la Paris, Răzvan Beuran –informatician Japonia.
  Şcoala cu o îndelungată tradiţie în procesul de învățământ, a dat de-a lungul timpului o seama de personalități ale vieții publice din România: Bogdan Chireac – Jurnalist, Dan Şova – avocat, Bianca Brad – actriță, Tudor Barbu – redactor TV, Oana Roşca – redactor TVR, Andi Moisescu – realizator Pro TV, preşedintele Organizaţiei Salvați Copiii, Ionel Fulga – fotbalist, Cristian Rădoi – doctor (prima naştere in direct), Ioana Oprescu – medic, Dorin Popa – ofiţer Irak, Cristina Dumitrescu – corespondent de război în Irak, Ionuţ Voicu – formaţia RO-MANIA, Simona Simionescu – actriţă, Mihaela Moldoveanu –pilot TAROM, Mirela Voicu – reporter TV, Marian Brad – om de afaceri, Tudor Stanciu – avocat ş.a.
  Pentru o persoană, vârsta de 50 de ani înseamnă că e trecută de prima tinereţe, dar o şcoală ajunsă la această vârstă e tânără datorită elevilor care intră pe porţile ei în fiecare an şcolar, iar noi întinerim odată cu ei.

                          


DIRECTORI

 • Şmocot Alexandrina                – 1964-1966
 • Banciu Olimpia                            – 1966-1969
 • Vasilescu Niculiţa                      – 1969-1970
 • Marinescu Laurian                   – 1970-1979
 • Comănescu Elena                     – 1979-1981
 • Folea Elena                                    – 1981-1983
 • Minea Stana                                  – 1983-1984
 • Mihăiţă Georgeta                      – 1984-1990
 • Popescu Paul                               – 1990-1995
 • Văcariu Mihaela                        – 1995-1996
 • Manea Rodica                              – 1996-2003
 • Lenghel Elena                           – febr-aug.2003
 • Vulcu Mimoza                           – 2003-iulie 2013
 • Lupu Tudor                                -iulie-august 2013
 • Paizan Daniela                          – sept.2013- prezent

DIRECTORI ADJUNCŢI

 • Banciu Olimpia                                1964
 • BuzilaViorica
 • Andrei Teodora                       
 • Popescu Paul                           
 • Apostol Gabriela
 • Prepeliţă Niculina                     1 sept 1990 –1 sept.1996
 • Toma Carmen                             1 sept.1996-1sept.1999
 • Cozan Dumitru                          1 sept 1999-29 martie 2005
 • Cîrje Iuliana                                  29 martie – 1 sept.2005
 • Niţe Mihaela                                  1 sept.2005- prezent

DIRECTORI ADJUNCŢI CU MUNCA EDUCATIVĂ

 • Lupse Elvira                                      1970-1974
 • GeorgetaObreja                             1 sept. 1974-1981
 • GeorgetaObreja                             1983 – 1984
 • HubcaVioleta Nicoleta              sept.1984-1 sept.1990

CONSILIER CU MUNCA EDUCATIVA

 • Niţe Mihaela
 • Apsan Irina
 • Chiojdoiu Maria
 • Alexandru Constanta

 

 

 

DISTRIBUIȚI