Examene 2020

0
2624

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

 

ORDIN nr.4.019 din 6 aprilie 2020
al ministrului educatiei si cercetării privind suspendarea organizării si desfăsurării evaluărilor nationale la finalul claselor a ll-a, a IV-a si a Vl-a, a simulării evaluării nationale pentru absolventii clasei a Vlll-a si a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2019-2020

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4.019 din 6 aprilie 2020
Emitent: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 302/10 apr. 2020
Functie activa:
Abrogă:  O. nr.4.946/2019 al ministrului educaţiei naţionale, interimar privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a ll-a, a IV-a şi a Vl-a în anul şcolar 2019-2020
   O. nr.3.066/2020 al ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VII l-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019-2020, şi pentru aprobarea calendarului acestora
DISTRIBUIȚI