Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratul şcolar

0
93
Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer
DISTRIBUIȚI