Activități și proiecte educaționale: Eco-școala

0
2187

PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS / ECO-ŞCOALA

Participarea unităţilor şcolare la Programul internaţional Eco-Schools reprezintă oportunitatea realizării unor acţiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, a părinţilor şi cu un ecou important în rândul comunităţii locale.

Centrul Carpato Danubian de Geoecologie / Carpathian Danubian Centre for Geoecology

ccdg  

Ne dorim sa traim cu totii intr-un mediu curat si primitor.

Il vom avea asa cum il pregatim astazi pentru generatiile actuale si viitoare!

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 178, Bucuresti sector 1 participanta la  Ziua Verde a Eco-Scolilor din România

-actiune realizata în data de 19 octombrie 2017 si 29 octombrie 2015

Ziua verde a Eco-Școlilor din România

 

 

DOCUMENTAŢIA PROIECTULUI  ECO-ŞCOALA

  I. Beneficiile şcolii

 • Programul Eco-Şcoala reprezintă un program educaţional  prin care elevii  conştientizează despre problemele locale de mediu, despre eforturile comunitatii locale privind protecţia şi conservarea mediului, şi care ofera solutii concrete de implicare activă în rezolvarea unora din aceste probleme prin studiu în clasă şi acţiuni concrete în cadrul şcolii şi comunităţii.
 • Programul Eco-Şcoala reprezintă un mijloc ideal de realizare a:
 1. Informariii elevilor privind problemele si eforturile societatii de protejare si conservare a mediului.
 2. Implicarea activa a elevilor in activitati de protejare a mediului printr-o gamă largă de preocupări, de la activităţile de creaţie tehnico-ştiinţifice şi aplicative, de poezie, pictură, la activităţi gospodareşti ce vizează infrumuseţarea şcolii, a cartierului, a clasei.
 3. Formarea deprinderilor de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie şi carton, PET-uri, baterii.
 4. Dezvoltarea dragostei şi respectului pentru natură om şi societate, prin dezvoltarea respectului faţă de sine, faţă de mediul ambient, prin reducerea deseurilor si infrumuseţarea mediului şcolar.
 • Şcoala are de câştigat prin:
 1. Demararea sau participarea la un program educativ, deoarece formează elevului de astăzi, deprinderi şi abilităţi ecologice, caracterstice viitorului cetătean educat în spirit ecologic de mâine.
 2. Creşterea gradului de conştientizare a elevilor şi cadrelor didactice privind problemele de mediu, dezvoltarea spiritului critic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii,  valorificarea deşeurilor reciclabile, amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii sau parcuri.
 3. Colaborarea cu comunitatea locală şi stabilirea unor parteneriate cu alte şcoli din România sau lume.
 • Prin activităţile propuse, se urmăreşte:
  1. Dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii
  2. Înfrumuseţarea sălilor de clasă, a holurilor, a spaţiului verde din jurul şcolii şi parcuri.
  3. Reciclarea selectivă a deşeurilor
  4. Obţinerea statutului de eco-şcoala şi a stegului verde, ca o recunoştere a  implicării şcolii în rezolvarea problemelor de mediu

 Documetația proiectului Eco școala

DISTRIBUIȚI